Image

W naszej ofercie posiadamy urządzenia firm Buderus i Tekla.

Zajmujemy się:

 • dostarczaniem i montażem kotłów (wiszących, stojących, gazowych, olejowych, stałopalnych);
 • dostarczaniem i montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepła;
 • dostarczaniem i montażem instalacji C.O. i grzejników wraz z osprzętem (zawory, głowice itp.);
 • dostarczaniem i montażem urządzeń peryferyjnych, stacje uzdatniania wody, podgrzewacze;
 • montażem i obsługą instalacji C.O. (rury, złady glikolowe, pompy, mieszacze, filtry, rozdzielacze, zawory, manometry) ;
 • instalacjami ogrzewania podłogowego;
 • montażem i uruchamianiem innych urządzeń grzewczych;
 • instalacjami wodnymi;
 • instalacjami kanalizacyjnymi;
 • instalacjami nawadniającymi;
 • instalacjami gazowymi: zewnętrznymi i wewnętrznymi;
 • montażem przydomowych zbiorników gazowych;
 • sprzedażą i instalacją klimatyzacji;

Oferujemy:

 • Dobór urządzeń i instalacji
 • Montaż
 • Opiekę techniczną
 • Modernizacje i przebudowy istniejących instalacji