Rekuperacja

znana również jako odzysk ciepła, to proces, w którym energia cieplna zawarta w wydmuchiwanym powietrzu z budynku jest odzyskiwana i używana do ogrzewania świeżo nawiewanego powietrza z zewnątrz. Systemy rekuperacyjne są często stosowane w wentylacji mechanicznej, zwłaszcza w budynkach o niskiej infiltracji powietrza, aby zapewnić skuteczną wymianę powietrza przy minimalnej utracie energii cieplnej.

Podstawowe elementy systemu rekuperacji obejmują:

Rekuperator (odzyskiwacz ciepła):

To urządzenie, które znajduje się w systemie wentylacji mechanicznej. Składa się z dwóch oddzielnych kanałów powietrza: jednego dla wydmuchanego powietrza (powietrza zużytego) i drugiego dla nawiewanego powietrza (świeżego powietrza z zewnątrz). W rekuperatorze ciepło przenoszone jest z jednego strumienia powietrza do drugiego, minimalizując utratę energii cieplnej.

Krzyżowy przepływ (cross-flow) lub przeciwprądowy (counter-flow):

To dwa główne typy rekuperatorów. W przeciwprądowym, strumień powietrza zużytego i świeżego przepływają w przeciwnych kierunkach, co umożliwia efektywne odzyskiwanie ciepła. W krzyżowym, strumienie te przepływają prostopadle, co również umożliwia rekuperację ciepła, chociaż zwykle z nieco mniejszą efektywnością.

Automatyka i sterowanie:

Systemy rekuperacji są zazwyczaj wyposażone w systemy kontroli i automatyzacji, które dostosowują pracę rekuperatora do bieżących warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Mogą one obejmować czujniki wilgotności, temperatury, a także zawory modulacyjne.

Korzyści stosowania systemów rekuperacji obejmują:

  • Oszczędność energii: Ponieważ ciepło jest odzyskiwane z wydmuchiwanego powietrza, systemy rekuperacji pomagają zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie.
  • Poprawa jakości powietrza: Systemy rekuperacji wspierają cyrkulację świeżego powietrza, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza wewnętrznego.
  • Komfort cieplny: Zapewniają równomierną temperaturę w pomieszczeniach.
  • Zmniejszenie kosztów ogrzewania: Dzięki efektywnemu odzyskiwaniu ciepła, koszty związane z ogrzewaniem mogą być obniżone.